Zmiany struktury przestrzennej kategorii pokrycia terenu

Celem ankiety jest określenie różnic między postrzeganiem zmian struktur przestrzennych przez człowieka a uzyskanymi wartościami różnych miar niepodobieństwa.